Välkommen till Epcon KPA Konsult AB

Företaget har varit verksamt med byggadministration sedan 1987. Vi har vårt säte i Malmö och verksamhetsområdet utgörs av Skåne och då framför allt i Öresundsområdet med tyngdpunkt på Malmö och Lund.

Vi är 9 medarbetare, varav de flesta också är delägare i företaget. Målsättningen är att alla medarbetare och endast medarbetarna ska vara delägare.

Våra uppdrag är i huvudsak projekteringsledning, byggledning, besiktning samt kontrollansvar enligt PBL (K-behörighet). Vi tar fram förfrågningsunderlag, handlar upp och leder genomförandet av en stor mängd entreprenader för våra uppdragsgivares räkning.

Vi tar fram kostnadskalkyler för såväl underhåll som ombyggnad och nybyggnad. I anslutning till detta upprättar vi också underhållsplaner.

Vi arbetar framför allt med totalentreprenader, där vi i ett tidigt skede tar fram budgetkalkyler för projekten och sedan arbetar vidare med förfrågningsunderlag, upphandling, byggledning och slutavstämning.

Vi är noga med att uppdatera våra utbildningar regelbundet (bl.a kontrollansvar enligt PBL och Byggarbetsmiljösamordning BAS P & BAS U). Samtliga medarbetare har utbildningarna för att kunna tillgodose våra kunders behov.

För delade entreprenader har vi även resurser för att på plats svara för samordningen av arbetena . Ett exempel är nybyggnaden av Kv. Piggvaren i Malmö där vi under tiden 2005-2007 svarat för projektledningen och samordningen åt HSB Produktion AB.

Ett par av våra medarbetare besitter en gedigen kompetens beträffande plåt- och tätskiktsarbeten, vilket är till stor nytta i många projekt.

Vi har också speciell kompetens och erfarenhet av fönster- och fasadarbeten.

Flera av våra medarbetare är engagerade i Emporias handelscenter, Rättscentrum i Malmö, Max IV i Lund samt Kristianstads nya galleria Boulevard.

Bland våra kunder finns bl a Vasakronan AB, Akademiska Hus AB, Stena Fastigheter AB, Wihlborgs Fastigheter AB, Fastighets AB Briggen, Lunds Kommuns Fastighets AB, Stadsfastigheter Malmö, JM AB, MKB, Länsförsäkringar, Heimstaden AB, Skanska, Vellingebostäder, Vellinge Kommun, Svenska Kyrkan , AF Bostäder Lund samt flera HSB-föreningar, Riksbyggen-föreningar och privata bostadsrättsföreningar.

 

© Epcon KPA Konsult AB 2011

Sidan uppdaterad 2015-10-26
www.skaparateljen.se