Malmö - Kv. Skevrodret 1

Epcon har uppdrag som projekteringsledare FFU, byggledning, kontrollansvarig och huvudbesiktningsman vid ombyggnad av Klöverns nya regionkontor i Malmö, en lokalyta på 630 m². Ombyggnaden innefattar även ny entré, uppdatering av fasader och nya parkeringsplatser. Uppdraget utförs åt Klövern AB 2017-2018. 

Malmö - Moderna Muséet

Epcon har projekteringslednings-, bygglednings- och besiktningsuppdrag för omfattande renovering av söderfasaden på Moderna Muséet i Malmö. Uppdraget utförs åt Stadsfastigheter Malmö under 2017-2018.

Lund - Kv. Traktorn 2, Högdelen

Epcon har varit byggledare och kontrollansvarig samt huvudbesiktningsman för ombyggnad av kontor inom kv. Traktorn 2 i Lund ”Högdelen”. Befintliga kontorslokaler på ca 2 000 m² fördelat på plan 2-4 anpassat till ny hyresgästs planlösning. Uppdraget utfört åt Castellum AB 2016-2017.  

Lund - Kv. Traktorn 2, Lågdelen

Epcon har varit byggledare och kontrollansvarig samt huvudbesiktningsman för ombyggnad av gamla Bibliotekstjänst lokaler i Lund inom kv. Traktorn 2 "Lågdelen". Befintliga kontors- och lagerytor omvandlades till fina personalutrymmen, butiker samt lagerutrymmen, ca 5 700 m². Uppdraget utfört åt Klövern AB 2016-2017.

Malmö - St. Nygatan 2

Epcon har uppdrag med projektering, projektledning samt besiktning för tak- och fasadrenovering.