Välkommen till Epcon KPA Konsult AB

Projekteringsledning, byggledning m.m.

Vi tar fram förfrågningsunderlag, handlar upp och leder genomförandet av en stor mängd entreprenader för våra uppdragsgivares räkning. Vi tar fram kostnadskalkyler för såväl underhåll som ombyggnad och nybyggnad.

Vi arbetar framför allt med totalentreprenader, där vi i ett tidigt skede tar fram budgetkalkyler för projekten och sedan arbetar vidare med förfrågningsunderlag, upphandling, byggledning och slutavstämning. För delade entreprenader har vi även resurser för att på plats svara för samordningen av arbetena.

Speciell kompetens finns inom företaget för plåt och tätskikt samt fönster- och fasadarbete.

Besiktning

En stor del av våra uppdrag är entreprenadbesiktningar. Vi utför bl.a. fortlöpande besiktning, slutbesiktning och garantibesiktning.

Kontrollansvar PBL

Vi åtar oss uppdrag som kontrollansvarig enligt PBL. Vi upprättar kontrollplaner, utför kontroller och följer upp projekt.