Från 5/5-17 har vi endast mobilnummer samt kontorsnummer 040-30 18 80! 

Stefan Larsson
VD, Byggkonsult
0709-951884
stefan.larsson@epconkonsult.se 
 

Magnus Norén
Byggkonsult
0709-951889
magnus.noren@epconkonsult.se

Anders Malmström
Byggkonsult
0709-951885
anders.malmstrom@epconkonsult.se  

Niklas Persson
Byggkonsult
0709-951881
niklas.persson@epconkonsult.se                      

Tomas Bengtsson
Byggkonsult
0709-951887
tomas.bengtsson@epconkonsult.se
 

Andreas Andersson
Byggkonsult
0729-951800
andreas.andersson@epconkonsult.se                      

Jörgen Eskilsson
Plåt- och Tätskiktskonsult
0709-951886
jorgen.eskilsson@epconkonsult.se  

Anders Ewerlöf
Plåt- och Tätskiktskonsult
0709-951879
anders.ewerlof@epconkonsult.se 

Johan Carlsson
Byggkonsult
0729-951801
johan.carlsson@epconkonsult.se

Eva Jönsson
Administration
040-301880
eva.jonsson@epconkonsult.se