Malmö - Brf Klostret

Epcon (Anders Ewerlöf) har uppdrag med statusbesiktning av fasad och fönster åt Brf Klostret i Malmö. Uppdraget utförs 2024. 

Malmö - Kv. Elefanten 40

Epcon (Niklas Persson) har uppdrag med byggledning vid renovering av glastak inom kvarteret Elefanten i Malmö. Uppdraget utförs åt Wihlborgs Fastigheter.

Höganäs - Alléhusen

Epcon (Magnus Norén och Jörgen Eskilsson) har uppdrag med besiktning vid nybyggnation av bostadsrättslägenheter i Höganäs. Beställare är Nordr och entreprenör Peab Sverige. Uppdraget utförs 2023.

Örebro - Logistikanläggning

Epcon (Anders Ewerlöf) har uppdrag med besiktning av tak och fasader vid nybyggnation av logistikanläggning i Örebro. Uppdraget utförs i samarbete med Pantektor åt Logistic Contractor, entreprenör är Wästbygg.

Skanörs Mölla

Epcon (Magnus Norén) medverkar med biträdande projektledning vid renovering av Skanörs Mölla. Projektet utförs 2023 på uppdrag av och tillsammans med ISS.

Malmö - Johannesskolan

Epcon (Jörgen Eskilsson) har uppdrag med besiktning vid renovering av tak, fasad och fönster på Johannesskolan. Uppdraget utförs åt Stadsfastigheter Malmö.

loading...
loading...
loading...
loading...